เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เทปใส 3M No.600 1นิ้วx72 หลา แกน3นิ้ว
0511103
เทปใส 3M No.600 1นิ้วx72 หลา แกน3นิ้ว
Please login
 เทปขุ่น 3M #810 1/2"x36 หลา
0511113
 เทปขุ่น 3M #810 1/2"x36 หลา
Please login
 เทปใสหลุยส์ 1/2นิ้วx10หลา แกน 1 นิ้ว (กล่อง24ม้วน)
0511401
 เทปใสหลุยส์ 1/2นิ้วx10หลา แกน 1 นิ้ว (กล่อง24ม้วน)
Please login

3/4"x36yds
เทปใส 3M รุ่น600 3/4นิ้ว x 36 หลา
0511101
เทปใส 3M รุ่น600 3/4นิ้ว x 36 หลา
Please login
 เทปขุ่น 3M #810 3/4"x36 หลา
0511111
 เทปขุ่น 3M #810 3/4"x36 หลา
Please login
เทปใส 3M #500 3/4นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
0511124
เทปใส 3M #500 3/4นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
Please login
เทปใส 3M #500 3/4นิ้ว x 36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค 8 ม้วน)
0511125
เทปใส 3M #500 3/4นิ้ว x 36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค 8 ม้วน)
Please login
เทปใส Louis 3/4นิ้วx36หลา แกน 1 นิ้ว
0511221
เทปใส Louis 3/4นิ้วx36หลา แกน 1 นิ้ว
Please login
เทปใส Louis 3/4นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค8ม้วน)
0511222
เทปใส Louis 3/4นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค8ม้วน)
Please login
เทปใส Unitape 3/4นิ้วx36หลา แกนเล็ก(8ม้วน)
0511302
เทปใส Unitape 3/4นิ้วx36หลา แกนเล็ก(8ม้วน)
Please login

 1"x36yds
 เทปขุ่น 3M #810 1"x36 หลา
0511112
 เทปขุ่น 3M #810 1"x36 หลา
Please login
 เทปใส 3M #500 1"x36 หลาแกนเล็ก
0511121
 เทปใส 3M #500 1"x36 หลาแกนเล็ก
Please login
เทปใส Louis 1นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
0511201
เทปใส Louis 1นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
Please login
เทปใส Louis 1นิ้ว x 36 หลา แกน 3 นิ้ว
0511202
เทปใส Louis 1นิ้ว x 36 หลา แกน 3 นิ้ว
Please login
เทปใส Unitape 1นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค6ม้วน)
0511301
เทปใส Unitape 1นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว (แพ็ค6ม้วน)
Please login

1/2"x36yds
 เทปใส 3M #500 1/2"x36 หลาแกนเล็ก
0511122
 เทปใส 3M #500 1/2"x36 หลาแกนเล็ก
Please login
เทปใส 3M #500 1/2นิ้วx36หลาแกนใหญ่ (12ม้วน/แพ็ค)
0511123
เทปใส 3M #500 1/2นิ้วx36หลาแกนใหญ่ (12ม้วน/แพ็ค)
Please login
เทปใส Louis 1/2นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
0511211
เทปใส Louis 1/2นิ้วx36 หลา แกน 1 นิ้ว
Please login
เทปใส Louis 1/2 นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว
0511212
เทปใส Louis 1/2 นิ้วx36 หลา แกน 3 นิ้ว
Please login