เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แฟ้ม 2 ห่วง สัน 1 1/2นิ้ว(แพ็ค12เล่ม)
0612605
แฟ้ม 2 ห่วง สัน 1 1/2นิ้ว(แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วงD สัน 2นิ้ว สีดำ(แพ็ค12เล่ม)
0612612
แฟ้ม 2 ห่วงD สัน 2นิ้ว สีดำ(แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 3 ห่วงD สัน 2นิ้วสีขาว(แพ็ค12เล่ม)
0612901
แฟ้ม 3 ห่วงD สัน 2นิ้วสีขาว(แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มคลิปสปริง Butterfly #80-2S A4 (80มม.)
0614301
แฟ้มคลิปสปริง Butterfly #80-2S A4 (80มม.)
Please login

F
แฟ้มสันกว้าง UD No.690F สีดำ 3นิ้ว (กล่อง24เล่ม)
0601201
แฟ้มสันกว้าง UD No.690F สีดำ 3นิ้ว (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #112 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601311
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #112 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #115 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601331
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #115 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601351
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120F สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
0601352
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120F สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601381
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง No.2100F (กล่อง24เล่ม)
0601391
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง No.2100F (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า No.041F ดำ (กล่อง24เล่ม)
0601401
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า No.041F ดำ (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า No.401F 3นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601411
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า No.401F 3นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราม้า #403 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601421
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราม้า #403 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601431
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีน้ำเงิน (แพ็ค24เล่ม)
0601432
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีน้ำเงิน (แพ็ค24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีเหลือง (กล่อง24เล่ม)
0601433
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #405 F 3นิ้ว สีเหลือง (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราม้า #425 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601441
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราม้า #425 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #425 F 2นิ้ว สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
0601442
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #425 F 2นิ้ว สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #425F 2นิ้ว สีเหลือง (กล่อง24เล่ม)
0601443
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า #425F 2นิ้ว สีเหลือง (กล่อง24เล่ม)
Please login

A4
 แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #112 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601301
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #112 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #115 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601321
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #115 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601341
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง #120 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601371
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125 A4 สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login

A3
แฟ้มสันกว้าง A3 ตราช้าง No.122 (กล่อง12เล่ม)
0601361
แฟ้มสันกว้าง A3 ตราช้าง No.122 (กล่อง12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง Butterfly A3 แนวตั้ง2นิ้ว (12เล่ม)
0612102
แฟ้ม 2 ห่วง Butterfly A3 แนวตั้ง2นิ้ว (12เล่ม)
Please login

Horse
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า H-404F 3 นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601416
แฟ้มสันกว้าง ตราม้า H-404F 3 นิ้ว สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราม้า #423 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
0601435
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราม้า #423 F สีดำ (แพ็ค12เล่ม)
Please login

Elephant
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง No.120F สีแดง (กล่อง24เล่ม)
0601354
แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว ตราช้าง No.120F สีแดง (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
0601382
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีน้ำเงิน (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีแดง (กล่อง24เล่ม)
0601383
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีแดง (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125F สีเขียว (กล่อง24เล่ม)
0601384
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง #125F สีเขียว (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีน้ำตาล (กล่อง24เล่ม)
0601385
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว ตราช้าง No.125F สีน้ำตาล (กล่อง24เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F
0612525
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F สีน้ำเงิน
0612526
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F สีน้ำเงิน
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F สีดำ
0612527
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #420 F สีดำ
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #212PA5 1นิ้วสีดำ (12เล่ม)
0612561
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #212PA5 1นิ้วสีดำ (12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #221V A4 Duraplas (กล่อง12เล่ม)
0612571
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #221V A4 Duraplas (กล่อง12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #7250 A4 (12เล่ม)
0612581
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #7250 A4 (12เล่ม)
Please login
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #7230 A4
0612585
แฟ้ม 2 ห่วง ตราช้าง #7230 A4
Please login
แฟ้ม 3 ห่วงD ตราช้าง#9330 A4สีขาว (12เล่ม)
0612905
แฟ้ม 3 ห่วงD ตราช้าง#9330 A4สีขาว (12เล่ม)
Please login

A5
แฟ้ม 2 ห่วง สัน1นิ้วA5 (12เล่ม)
0612606
แฟ้ม 2 ห่วง สัน1นิ้วA5 (12เล่ม)
Please login

แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง #4222 (15x11นิ้ว)(แพ็ค12เล่ม)
0604101
แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง #4222 (15x11นิ้ว)(แพ็ค12เล่ม)
Please login
แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง #4332 (9x11นิ้ว)(แพ็ค12เล่ม)
0604202
แฟ้มคอมพิวเตอร์ ตราช้าง #4332 (9x11นิ้ว)(แพ็ค12เล่ม)
Please login

Hourse
แฟ้มแข็งพลาสติก ตราม้า #601F (แพ็ค12เล่ม)
0601451
แฟ้มแข็งพลาสติก ตราม้า #601F (แพ็ค12เล่ม)
Please login

V/F
แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120VF (กล่อง24เล่ม)
0601353
แฟ้มสันกว้าง ตราช้าง No.120VF (กล่อง24เล่ม)
Please login