เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Mini staple SDI 1110 สีเทา
0401103
Mini staple SDI 1110 สีเทา
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ No.10 SDI 1105A
0401104
เครื่องเย็บกระดาษ No.10 SDI 1105A
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX 12L17
0401411
เครื่องเย็บกระดาษ MAX 12L17
Please login
 เครื่องเย็บกระดาษRobin #9935-1
0401801
 เครื่องเย็บกระดาษRobin #9935-1
Please login
เครื่องเย็บKangaroตราช้าง 23S24 240แผ่น
0401821
เครื่องเย็บKangaroตราช้าง 23S24 240แผ่น
Please login

10-20sheet
Mini staple SDI 1110 คละสี
0401101
Mini staple SDI 1110 คละสี
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ #10เทา
0401201
เครื่องเย็บกระดาษ #10เทา
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ DM-10W
0401203
เครื่องเย็บกระดาษ DM-10W
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10
0401404
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10D
0401405
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10D
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10N
0401406
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-10N
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ตราม้า HD-10
0401702
เครื่องเย็บกระดาษ ตราม้า HD-10
Please login

20-30sheet
เครื่องเย็บกระดาษ DM-50
0401202
เครื่องเย็บกระดาษ DM-50
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10FL(K)รุ่นใหม่
0401401
เครื่องเย็บกระดาษ MAX 10FL(K)รุ่นใหม่
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50
0401407
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50R
0401408
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-50R
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88
0401409
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R
0401410
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD-88R
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง DS-B8ER (30แผ่น)
0401605
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง DS-B8ER (30แผ่น)
Please login
เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง DS-45N
0401606
เครื่องเย็บกระดาษตราช้าง DS-45N
Please login

100-150sheet
 เครื่องเย็บกระดาษ Aroma AHS-13(100แผ่น)
0401301
 เครื่องเย็บกระดาษ Aroma AHS-13(100แผ่น)
Please login
 เครื่องเย็บกระดาษ Aroma AHS-17(140แผ่น)
0401302
 เครื่องเย็บกระดาษ Aroma AHS-17(140แผ่น)
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD 12N13
0401402
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD 12N13
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ Power stone PS-613A
0401501
เครื่องเย็บกระดาษ Power stone PS-613A
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S13QL
0401601
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S13QL
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S15FL
0401602
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S15FL
Please login

151-200sheet
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S20FL 170แผ่น
0401603
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S20FL 170แผ่น
Please login

200-250sheet
 เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1143(240แผ่น)
0401102
 เครื่องเย็บกระดาษ SDI 1143(240แผ่น)
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ELM HS-324(12L17)
0401204
เครื่องเย็บกระดาษ ELM HS-324(12L17)
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD 12N24
0401403
เครื่องเย็บกระดาษ MAX HD 12N24
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ Power stone PS-624
0401503
เครื่องเย็บกระดาษ Power stone PS-624
Please login
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S24FL (240แผ่น)
0401604
เครื่องเย็บกระดาษ ตราช้าง 23S24FL (240แผ่น)
Please login