เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชุดช้อนส้อม PP ขาว 15cm.HS-SP06 (กล่อง500ชุด)
0323006
ชุดช้อนส้อม PP ขาว 15cm.HS-SP06 (กล่อง500ชุด)
Please login

Food box
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-005 (กล่อง300ชิ้น)
0300005
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-005 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-006 (กล่อง300ชิ้น)
0300006
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-006 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-014 (กล่อง300ชิ้น)
0300014
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-014 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-015 (กล่อง300ชิ้น)
0300015
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-015 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 800ml.GW-016 (กล่อง150ชิ้น)
0300016
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 800ml.GW-016 (กล่อง150ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-001 (กล่อง300ชิ้น)
0301001
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-001 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-002 (กล่อง300ชิ้น)
0301002
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-002 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-003 (กล่อง300ชิ้น)
0301003
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-003 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-004 (กล่อง300ชิ้น)
0301004
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-004 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-007 (กล่อง300ชิ้น)
0301007
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-007 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-008 (กล่อง300ชิ้น)
0301008
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-008 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-012 (กล่อง300ชิ้น)
0301012
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-012 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-013 (กล่อง300ชิ้น)
0301013
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-013 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-017 (กล่อง150ชิ้น)
0301017
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 650ml.GW-017 (กล่อง150ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 750ml.GW-018 (กล่อง300ชิ้น)
0301018
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 750ml.GW-018 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 750ml.GW-019 (กล่อง300ชิ้น)
0301019
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 750ml.GW-019 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-020 (กล่อง150ชิ้น)
0301020
กล่องอาหารพร้อมฝา PP 1000ml.GW-020 (กล่อง150ชิ้น)
Please login

Glass
แก้วน้ำ PP 500ml.HS-001G (กล่อง500ชิ้น)
0311001
แก้วน้ำ PP 500ml.HS-001G (กล่อง500ชิ้น)
Please login
แก้วน้ำ PP 700ml.HS-002G (กล่อง500ชิ้น)
0311002
แก้วน้ำ PP 700ml.HS-002G (กล่อง500ชิ้น)
Please login
ฝาแก้วน้ำ PP ฝาใส HS-007C (กล่อง1000ชิ้น)
0311007
ฝาแก้วน้ำ PP ฝาใส HS-007C (กล่อง1000ชิ้น)
Please login
ฝาแก้วน้ำ PP ฝาขาวHS-007C (กล่อง1000ชิ้น)
0313007
ฝาแก้วน้ำ PP ฝาขาวHS-007C (กล่อง1000ชิ้น)
Please login

Spoon & Fork
ช้อนยาว PP ใส 15cm.HS-SP01 (กล่อง2000ชิ้น)
0321001
ช้อนยาว PP ใส 15cm.HS-SP01 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login
ส้อมยาว PP ใส 15cm.HS-SP03 (กล่อง2000ชิ้น)
0321003
ส้อมยาว PP ใส 15cm.HS-SP03 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login
ช้อนสั้น PP ใส 11cm.HS-SP12 (กล่อง2000ชิ้น)
0321012
ช้อนสั้น PP ใส 11cm.HS-SP12 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login
ช้อนยาว PP ขาว 15cm.HS-SP02 (กล่อง2000ชิ้น)
0323002
ช้อนยาว PP ขาว 15cm.HS-SP02 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login
ส้อมยาว PP ขาว 15cm.HS-SP04 (กล่อง2000ชิ้น)
0323004
ส้อมยาว PP ขาว 15cm.HS-SP04 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login
ชุดช้อนส้อม PP ขาว พร้อมทิชชู่ 15cm.HS-SP05 (กล่อง500ชุด)
0323005
ชุดช้อนส้อม PP ขาว พร้อมทิชชู่ 15cm.HS-SP05 (กล่อง500ชุด)
Please login
ช้อนสั้น PP ขาว 11cm.HS-SP13 (กล่อง2000ชิ้น)
0323013
ช้อนสั้น PP ขาว 11cm.HS-SP13 (กล่อง2000ชิ้น)
Please login

Cup, Bowl & Plate
ถ้วย PP ใส 450ml.GW-009 (กล่อง450ชิ้น)
0331009
ถ้วย PP ใส 450ml.GW-009 (กล่อง450ชิ้น)
Please login
ถ้วย PP ใส 750ml.GW-010 (กล่อง300ชิ้น)
0331010
ถ้วย PP ใส 750ml.GW-010 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
ถ้วย PP ใส 1000ml.GW-011 (กล่อง300ชิ้น)
0331011
ถ้วย PP ใส 1000ml.GW-011 (กล่อง300ชิ้น)
Please login
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 2Oz.GW-021 (กล่อง1000ชิ้น)
0341021
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 2Oz.GW-021 (กล่อง1000ชิ้น)
Please login
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 3Oz.GW-022 (กล่อง1000ชิ้น)
0341022
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 3Oz.GW-022 (กล่อง1000ชิ้น)
Please login
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 4Oz.GW-023 (กล่อง1000ชิ้น)
0341023
ถ้วยน้ำจิ้ม PP 4Oz.GW-023 (กล่อง1000ชิ้น)
Please login