เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จานชานอ้อย 6x6.5in.GS-P009 (แพ็ค50ชิ้น)
0374009
จานชานอ้อย 6x6.5in.GS-P009 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ถ้วยชานอ้อย 1 ช่องฝาปิด 440ml.GW-003 (แพ็ค50ชิ้น)
0384103
ถ้วยชานอ้อย 1 ช่องฝาปิด 440ml.GW-003 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ถ้วยชานอ้อย 2 ช่องฝาปิด 440ml.GW-003 (แพ็ค50ชิ้น)
0384203
ถ้วยชานอ้อย 2 ช่องฝาปิด 440ml.GW-003 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ถ้วยชานอ้อย 2 ช่องฝาปิด 115ml.GP-005 (แพ็ค50ชิ้น)
0384205
ถ้วยชานอ้อย 2 ช่องฝาปิด 115ml.GP-005 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login

Food box
กล่องอาหารชานอ้อย 600ml.GP-001 (กล่อง450ชิ้น)
0364001
กล่องอาหารชานอ้อย 600ml.GP-001 (กล่อง450ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารชานอ้อย 725ml.GP-002 (กล่อง450ชิ้น)
0364002
กล่องอาหารชานอ้อย 725ml.GP-002 (กล่อง450ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารชานอ้อย 9x9in.GS-B025 (แพ็ค50ชิ้น)
0364025
กล่องอาหารชานอ้อย 9x9in.GS-B025 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารชานอ้อย 8x8in.GS-B026 (แพ็ค50ชิ้น)
0364026
กล่องอาหารชานอ้อย 8x8in.GS-B026 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
กล่องอาหารชานอ้อย 7x5in.GS-B001 (แพ็ค50ชิ้น)
0364027
กล่องอาหารชานอ้อย 7x5in.GS-B001 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login

Cup, Bowl & Plate
ชามชานอ้อย 460ml.GS-L010 (แพ็ค50ชิ้น)
0354010
ชามชานอ้อย 460ml.GS-L010 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ชามชานอ้อย 500ml.GS-L018 (แพ็ค50ชิ้น)
0354018
ชามชานอ้อย 500ml.GS-L018 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ชามชานอ้อย 875ml.GS-L038 (แพ็ค50ชิ้น)
0354038
ชามชานอ้อย 875ml.GS-L038 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
จานชานอ้อย 6in.GS-P004 (แพ็ค50ชิ้น)
0374004
จานชานอ้อย 6in.GS-P004 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
จานชานอ้อย 10in.GS-P005 (แพ็ค50ชิ้น)
0374005
จานชานอ้อย 10in.GS-P005 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
จานชานอ้อย 7in.GS-P011 (แพ็ค50ชิ้น)
0374011
จานชานอ้อย 7in.GS-P011 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
จานชานอ้อย 9in.GS-P013 (แพ็ค50ชิ้น)
0374013
จานชานอ้อย 9in.GS-P013 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login
ถ้วยชานอ้อย 1 ช่องฝาปิด 165ml.GP-004 (แพ็ค50ชิ้น)
0384104
ถ้วยชานอ้อย 1 ช่องฝาปิด 165ml.GP-004 (แพ็ค50ชิ้น)
Please login