เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กระดาษถ่ายเอกสาร 70g A4 GO-ON (รีม)

Description

- เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ 2 ด้าน 

- สีขาวสว่างของกระดาษช่วยขับเฉดของงานพิมพ์ 

- ความหนา 70 แกรม 

- ขนาด A4 

- 500 แผ่น/รีม 

- 5 รีม/กล่อง 

- จำนวน 1 กล่อง