เครื่องเขียนราคาส่ง คุ้มกว่าแน่นอน

Contact Center: 02-642-5474 to 6

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สี Neo #1 White
  • สี Neo #1 White
0712101 : สี Neo #1 White
รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวน หน่วย
0712101
สี Neo #1 White
สี Neo #1 White 640.00 กระป๋อง
0712102
 สี Neo #2  Lamon
 สี Neo #2  Lamon 640.00 กระป๋อง
0712103
 สี Neo #3  Yellow light
 สี Neo #3  Yellow light 640.00 กระป๋อง
0712104
สี Neo #4 Yellow
สี Neo #4 Yellow 640.00 กระป๋อง
0712105
สี Neo #5 Orange
สี Neo #5 Orange 640.00 กระป๋อง
0712108
สี Neo #8 Red
สี Neo #8 Red 640.00 กระป๋อง
0712111
 สี Neo #11 Light green
 สี Neo #11 Light green 640.00 กระป๋อง
0712112
สี Neo #12 Green
สี Neo #12 Green 640.00 กระป๋อง
0712113
 สี Neo #13 viridian
 สี Neo #13 viridian 640.00 กระป๋อง
0712114
 สี Neo #14 Deep green
 สี Neo #14 Deep green 640.00 กระป๋อง
0712115
 สี Neo #15 Aqua blue
 สี Neo #15 Aqua blue 640.00 กระป๋อง
0712116
สี Neo #16 Sky blue
สี Neo #16 Sky blue 640.00 กระป๋อง
0712117
 สี Neo #17 Blue compose
 สี Neo #17 Blue compose 610.00 กระป๋อง
0712118
สี Neo #18 Ultramarine
สี Neo #18 Ultramarine 640.00 กระป๋อง
0712120
สี Neo #20 Opera red
สี Neo #20 Opera red 640.00 กระป๋อง
0712121
สี Neo #21 Pink
สี Neo #21 Pink 640.00 กระป๋อง
0712122
 สี Neo #22 Fresh tint
 สี Neo #22 Fresh tint 640.00 กระป๋อง
0712123
สี Neo #23 Rose
สี Neo #23 Rose 640.00 กระป๋อง
0712124
 สี Neo #24 Red purple
 สี Neo #24 Red purple 640.00 กระป๋อง
0712125
สี Neo #25 Violet
สี Neo #25 Violet 640.00 กระป๋อง
0712126
สี Neo #26 Prussian blue
สี Neo #26 Prussian blue 640.00 กระป๋อง
0712127
 สี Neo #27 Lavender Blue
 สี Neo #27 Lavender Blue 640.00 กระป๋อง
0712128
สี Neo #28 Cobalt blue
สี Neo #28 Cobalt blue 640.00 กระป๋อง
0712130
สี Neo #30 Yellow Ochre
สี Neo #30 Yellow Ochre 640.00 กระป๋อง
0712132
สี Neo #32 Burnt sienna
สี Neo #32 Burnt sienna 640.00 กระป๋อง
0712133
สี Neo #33 Umber
สี Neo #33 Umber 640.00 กระป๋อง
0712149
 สี Neo #49 Grey
 สี Neo #49 Grey 640.00 กระป๋อง
0712160
สี Neo #60 Black
สี Neo #60 Black 640.00 กระป๋อง

Description

- เหมาะสำหรับใช้ทาตกแต่งเวที งานการแสดง, กิจกรรม, งานโฆษณา
- ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
- ขนาดบรรจุ 600 c.c. / กระป๋อง